CLUB BELGE DU BEAUCERON

URCSH / KKUSH n°665

BELGISCHE BEAUCERONCLUB


FR - NL

Lid worden


Fokkerijinfo

Bericht aan de fokkers :

Officiele mededelingen van de KMSH

Nieuwe procédure aangaande de fokkerij vanaf 01.04.2012

Beste fokkers,
In het kader van de versoepeling van de procédures van de KMSH, hebben wij het genoegen U mede te delen dat een nieuwe procédure aangaande de fokkerij (voornamelijk met betrekking tôt DNA) invoege treedt op 1 april 2012. Meer gedetailleerde informatie hierover kan U binnenkort terugvinden op onze website www.kmsh.be.
Bij een volgende aanvraag van stambomen ontvangt de fokker de nieuwe volledige procédure.

Namens KMSH
Daniel Thibaut, Voorzitter


Ter herinnering, langs deze weg vestigen wij er nogmaals de aandacht op dat vanaf 01.01.2010 de genetische DNA-code (ISAG 2006) van de dekreu en de teef gekend moet zijn vóór de dekking
De Raad van Bestuur van de K.M.S.H. heeft op haar vergadering van 4 februari 2009 beslist het onderzoek voor heupdysplasie bij de Beauceron onder volgende voorwaarden verplicht te stellen:
• Het HD-onderzoek is vanaf 1 juli 2009 voor de Beauceron die ingezet wordt voor de fok verplicht,
Minimum leeftijd voor dit HD-onderzoek: 12 maanden,
honden met HD/A en HD/B–resultaat mogen gebruikt worden voor de fok,
honden met HD/C mogen gebruikt worden op voorwaarde dat ze gepaard worden met een hond met HD/A of HD/B-resultaat ,
honden met HD/D en HD/E-resultaat zijn onherroepelijk uitgesloten voor de fok.
Ingevolge de aanbevelingen van het FCI moet het HD-onderzoek gebeuren in het land waar de hond geregistreerd is; de KMSH volgt deze aanbevelingen hetgeen betekent dat het HD-onderzoek door de Belgische HD-commissie dient te gebeuren.

De geregistreerde honden waarvan de raszuivere afstamming bewezen is door een afstamming, zowel langs vaders- als langs moederszijde, van minstens drie generaties ingeschreven in het LOSH of in een stamboek erkend door de FCI en de KKUSH, voor zover het ouderschap bewezen wordt door een DNA-test (ingang op 01/01/2009 voor alle ouderdieren) en de twee ouderdieren, geboren vanaf 01/01/2008, minstens één kwalificatie « Goed » behaald hebben op een Belgische CAC- of CAC-CACIB-tentoonstelling onder een Belgische keurmeester, of op een Rasspeciale met CAC onder een Belgische of buitenlandse keurmeester (rasspecialist), waarvan bewijs op de hiervoor voorziene attestkaart, of geslaagd zijn in de Selectie ingericht door de hiervoor erkende Belgische rasclub. De reuen die in het buitenland verblijven, moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen en genealogische identificatienormen (genetische DNA-afdruk passend met die opgelegd door de KMSH). · Leeftijd van de ouderdieren
De teven mogen niet gedekt worden vóór de leeftijd van 15 maanden en de reuen mogen niet dekken vóór de leeftijd van 12 maanden, tenzij een gemotiveerde aanvraag op voorhand wordt ingediend bij de KMSH en vóór het dekken de toelating bekomen wordt; De teven ouder dan 10 jaar mogen niet meer gedekt worden. Voor de reuen is er geen leeftijdsbeperking buiten de minimumleeftijd. Indien de « Aanvraag van Stambomen » niet geldig kan gemaakt worden binnen de vier maanden na de geboorte, stuurt de KMSH een aangetekende aanmaning naar de fokker en heeft zij het recht een boete op te leggen gelijk aan de prijs van de stambomen. Indien de fokker geen gevolg geeft aan deze aanmaning binnen de veertien dagen na datum van betekening ervan, worden de diensten van de KMSH hem ontzegd tot wanneer hij er gevolg aan geeft. In dit geval heeft de Raad van Bestuur nochtans het recht de reïntegratie van de fokker te weigeren.

©BEAUCERONCLUB 2013