CLUB BELGE DU BEAUCERON

URCSH / KKUSH n°665

BELGISCHE BEAUCERONCLUB


FR - NL

Lid worden

Welkom op de website van Beauceronclub
Beste fokkers,
Beste leden van de KMSH,
Beste hondenliefhebbers,

Wij hopen dat iedereen gezond is en wensen u nog enkele inlichtingen te geven die gelden in deze speciale tijden. Wij verwachten begin van de week de officiële teksten van het federaal niveau betreffende de mogelijke aflevering van pups door de fokkers aan de nieuwe eigenaren. We herinneren uw aan het feit dat er tot nog toe geen mogelijkheid bestond om de pups ter plaatse te komen kiezen: dat moet via foto’s, video’s of videoconferentie of telefoon geschieden.
Hieronder dus enkele vragen en antwoorden uit officiële federale bron.
Tot en met 19 april tenminste :
• Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht ?
Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog.

• Mag ik gaan wandelen of joggen ?
Ja, een luchtje scheppen is toegelaten. Je mag dit enkel doen met mensen van je gezin die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Je moet hierbij de sociale afstand met de vriend(in) respecteren.

U mag natuurlijk met uw hond buiten om hem naar wc te laten gaan en enkele stappen doen. Wees voorzichtig de hond niet naar andere mensen nog honden te laten treden.
• Blijven dierenasielen open?
Dierenasielen zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak en met respect van de sociale afstand. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

• Mogen dierenhotels openblijven?
Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …).

• Mogen dierencrematoria openblijven?
Ja, enkel op afspraak en met respect voor de sociale afstand.

• Zijn dierenkapsalons open?
Nee, dierenkapsalons zijn gesloten.

• Welke winkels blijven open ?
Alle winkels zijn gesloten, behalve:

Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels (tot 22u)
Dierenvoedingswinkels
Apotheken
Krantenwinkels
Tankstations en brandstofleveranciers
Babywinkels

• Mag ik nog naar het buitenland?
Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden. Raadpleeg de website:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn

De volgende redenen worden met name beschouwd als essentiële redenen om te reizen naar het buitenland:

Zakenreizen, met inbegrip van het woon-werkverkeer
Voortzetting van de medische zorg
Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
De zorg voor dieren

Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt. Het is echter wel aangeraden.
Je moet de richtlijnen van het land in kwestie opvolgen.
Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000 of https://travellersonline.diplomatie.be/.

• Hoe verspreidt het coronavirus zich ?
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Moest uw hond zich hebben laten tasten door geïnfecteerde mensen of mensen die u niet kent is het misschien noodzakelijk na de promenade uw hond thuis te wassen. Probeer zo min mogelijk Uw aangezicht en deze van Uw huisgenoten te laten likken door Uw hond.

Wij herhalen dat het belangrijk is om regelmatig de handen te wassen, na contact met oppervlaktes die door veel mensen aangeraakt zijn, en na het terug thuiskomen van de wandeling met Uw hond.

• Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?
Het risico op een Covid-19-infectie door contact met huisdieren wordt momenteel als verwaarloosbaar beoordeeld, aangezien Covid-19 voornamelijk wordt overgedragen door nauw contact tussen mensen. Hoewel het vermoeden bestaat dat Covid-19 oorspronkelijk uit de wilde fauna kwam en zich sindsdien heeft aangepast aan de mens (“gehumaniseerd” virus), zijn er tot op heden geen gegevens die erop wijzen dat huisdieren een risico vormen voor de mens door de overdracht van Covid-19.

De klassieke regels van de hygiëne (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier) zijn daarom nogmaals aan te bevelen als u in contact komt met dieren die het virus gedurende korte perioden kunnen dragen als gevolg van een omgevingsbesmetting.

Beste fokkers en leden van de KMSH, wij stellen alles in het werk om U alle onnodige ongerustheden te sparen De overheid heeft het goed begrepen. Wees voorzichtig en blijf erin geloven.

Voor het welzijn van iedereen.

Thierry Vercauter
Secretaris generaal

In uitvoering van de maatregelen opgelegd door de Federale Overheid deelt het Bestuur van de VdA vzw het volgende mee:


alle evenementen/wedstrijden (inclusief BH testen, Soc testen,…) worden afgeschaft (annuleren in MYKKUSH door de betrokken club);
clubs met een horeca uitbating mogen deze niet openen;
trainingen/cursussen en vergaderingen worden afgelast.
Deze maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart 2020 24:00 hr tot en met vrijdag 3 april 2400 Hr en voor gans België.
Bij vragen mag men altijd het Algemeen Secretariaat contacteren.

05-07-2020 40e Rasspeciale @ Wezemaal
Mr de Gids Jan (Nl)(T) & Mme Marie- Josée Melchior (Lux) (R)

Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus
Algemeen Secretaris VdA/Secrétaire-Général AdD: Laurent Johnny
Mysterieuze ziekte onder honden in Noorwegen
In Noorwegen heerst er sinds 20 augustus een mysterieuze ziekte onder honden. Meer dan 100 honden kregen ernstige bloederige diarree en een aantal is al overleden, de meesten overleven de ziekte blijkbaar wel en knappen goed op met de juiste behandeling. Wat de oorzaak van de aandoening is, is nog onduidelijk.
De symptomen zijn niet uniek: bloederige diarree en braken. Bij het merendeel van de overleden en onderzochte dieren is de bacterie Providencia Alcalifaciens gevonden. Dit is een bacterie die veel voorkomt, ook bij de mens, het is dan ook nog niet duidelijk of deze de problemen veroorzaakt. Wat de incubatietijd is, of het infectueus is enz. is allemaal nog niet bekend.
De Noorse Kennelclub plaatst regelmatig updates op haar website. Tot nu zijn er nog geen gelijke ziektegevallen gemeld in de buurlanden zoals Zweden, Denemarken of Finland. In Noorwegen werd in huishoudens met meerdere hoonden vaak maar één ziek. Contact met een andere hond, zelfs als deze ziek is, hoeft dus niet tot besmetting te leiden, toch adviseert men om uit te gaan van een infectueuze aandoening en het contact tussen honden te bepreken/voorkomen. Noorse hondeneigenaren worden aangeraden om niet naar internationale evenementen te gaan en deelnemers aan wereldkampioenschappen werden terug getrokken.
In België is het aan de organisatoren van Kynologische evenementen om de risico’s in te schatten. Uitsluiting van honden uit Noorwegen beperkt uiteraard de risico’s. Er is geen enkele aanduiding dat de ziekte overgaat naar mensen.
Indien uw hond in contact is geweest met Noorse honden en/of met honden die in Noorwegen zijn geweest en bloederige diarree vertoont, is het sterk aan te raden om direct uw dierenarts te raadplegen.image4.JPG©BEAUCERONCLUB 2013